VIII Festival de Musica Barroca Bolivia Programacion Viernes 23 de Abril de 2010

by Asociación Pro Arte y Cultura
(Santa Cruz, Bolivia)


Capilla Los Huérfanos
ESPAÑA
Sphera Antiqva
19:00 Hrs.

Parroquia San Roque
BOLIVIA / CHILE / POLONIA
CORO ARAKAÉNDAR & LES CARILLONS & SYNTAGMA MUSICUM & CORO UAM
21:00 Hrs.

En San Xavier
FRANCIA
ENSEMBLE GILLES BINCHOIS
20:30 Hrs.

En Concepción
BOLIVIA
ORQ. MUNICIPAL SAN JOSÉ PATRIARCA
11:00 Hrs.
NORUEGA
NORDISK BRASS ENS.
20:30 Hrs.

En San Ignacio de Velasco
BRASIL
ORQ. OURO PRETO & QUARTETO COLONIAL
20:30 Hrs.

En Santa Ana
AUSTRIA
PERUTZ TRIO
18:00 Hrs.

En Santiago de Chiquitos
USA
STEPHEN ROBERTS
19:00 Hrs.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Eventos 2010.